28 de febr. 2013

1 El Regne Vegetal. Nocions de Fitoteràpia.

Els 7 grans grups que conformen la flora universal.

Les bactèries, les algues, els fongs , els liquens, les molses ,les falgueres i els antòfits .
Els antòfits son el que anomenem plantes amb flors, de les quals les medicinals son les que ens interesen .

En les plantes medicinals hi trobem diferents elements que configuren les propietats de cada una d' elles. Alcaloides, vitamines,glucòsids, olis essencials ,glùcids, resines,àcids grassos,substàncies antibiòtiques i minerals.