3 de jul. 2012

Rudra Mudra

Rudra Mudra Mudra del Plexe Solar.* Unir les puntes dels dits polze,index i anular, els altres dits han de quedar extesos. Aquest mudra potencía l' energia de la melsa, l' estòmac i els pàncrees. Es molt ùtil en casos de decaiment, mareig i decepcions de diversa ìndole. Associat a l' angélica i el donzell. Practicar sobretot abans d' anar a dormir durant 5 minuts. La frase afirmativa es : Descanso en la meva ànima i sento al.legria.
* Mudra: Gest, postura, posició real o simbólica.