3 de jul. 2012

Ksepana Mudra Mudra de expulsió i neteja*. Els indexs plans i junts, la resta dels dits , sobre les mans tancades. Mirant cap abaix si estem asseguts, i si estem ajeguts, cap els peus. Aquest mudra es adequat si estem intoxicats, o ens hi sentim per un ambient advers . No es pot practicar molta estona, més o menys el temps que dediquem a fer 7 respiracions profundes. Frase d' afirmació : Trec de cos i de la ment tot el que està desgastat i vell,inhal.lo energia sana i regeneradora. Associat a la sàlvia i la menta. * Mudra: Gest, postura, posició real o simbólica.